Jak na Vás působí stres a jaké jsou jeho příznaky?

Stres vychyluje vnitřní rovnováhu organizmu, a bývá vyjádřen pojmy eustres a distres. Eustres se považuje za pozitivní. Jde o “adrenalin”, který se projevuje před fází vyčerpání. Distres poškozuje organizmus ve fázi vyčerpání. Jeho příznaky jsou:

  • Fyzické – bolesti břicha, hlavy a hrudi, oslabení imunitního systému, bušení srdce, gynekologické problémy, poruchy menstruačního cyklu, svalové napětí, průjem, migrény, vyrážky a ekzémy, zhoršení zraku, snížení metabolismu, obezita, cukrovku, aterosklerózu a metabolický syndrom.

  • Psychické – změny nálad, nesoustředění, podrážděnost, nespavost, únava, úzkosti, poruchy paměti, strach, smutek, deprese aj. negativní emoce.

  • Sociální – nerozhodnost, nechuť k práci, lenivost, ztráta chuti ke konzumaci nebo naopak přejídání.

Jak se účinně zbavíte psychického stresu?

Stres rozladí na určitých frekvencích naši imunitu. Frekvenční pole kolem nás (aura) je pod vlivem stresu v některých místech buď oslabeno, nebo zesíleno. Frekvence, na kterých se nachází stres, se shodují s frekvencemi mikrobiálních zátěží. To znamená, že některé zjištěné mikrobiální zátěže při měření biorezonanční metodou nejsou živé. U neživých zátěží aplikace frekvencí nepomůže.

Mohu Vám vysvětlit a prakticky ukázat jak se jednoduchým, rychlým a účinným způsobem zbavit stresu. Většina klientů odbourání stresu vnímá pozitivně. Projeví se buď pocitem tepla (rozšíří se kapiláry a v těle začíná proudit více krve), uvolněním (odpadne napětí v periferních nervech) nebo klient začne zívat, chce se mu spát. Stejnou metodu můžete opakovat doma, a pokud budete mít stejné pocity jako při cvičení, pak se Vám relaxace povedla. Někteří nemusí mít tyto vjemy, nicméně změnu lze prokázat na VedaPulse, která zjišťuje změny u klienta nezávisle na terapeutovi. Doba trvání změn závisí na Vašem vědomém a podvědomém rozhodnutí. Pokud změnu nepřijmete, můžete ji vrátit okamžitě do původního stavu. Pokud ji přijmete, vydrží dlouhou dobu.

Odstranění stresu a harmonizace nervové soustavy

.

Měřil jsem klienty po třech letech a nastavenou změnu si udrželi.

Známe přísloví: „Emoce jsou nemoce“ nebo „Veselá mysl půl zdraví“. Je vidět, že naši předkové měli v tomto jasno a nepotřebovali k tomu žádné přístroje. V dnešní době lze změny v úrovni stresu zdokumentovat. Po odbourání stresu měříme jen reálnou zátěž organizmu, která může být oproti původnímu stavu mnohonásobně nižší.

Účinnost této metody máme ověřenu u mnoha klientů. Pomohla jim dostat se k pocitu zdraví rychleji. Tento pocit Vám mohu taktéž potvrdit i s přístrojem VedaPulse.

VedaPulse je lékařsky certifikovaný přístroj vyvinutý v Rusku. Analyzuje tepové frekvence a tím diagnostikuje Váš momentální psychický a fyzický stav. Princip měření vychází z Ajurvédy a trvá pouze 5 minut.

VedaPulse

Přístrojem VedaPulse Vám mohu zjistit:

  • Úroveň Vašeho stresu a odolnost Vaší nervové soustavy proti němu.

  • Jaký vliv má stres na Váš únavový syndrom nebo vyčerpání.

  • Jaký výsledek mělo relaxační cvičení na Vaši psychiku.

  • Jaké změny se projevily měřením před a po meditaci, cvičení jógy, aj.

  • Z hlediska ajurvédy, jaký je u Vás poměr mezi prvky Vat, Pit, Kaf.

VedaPulse Diagnostika

Příklady vyhodnocení zdraví z grafu VedaPulse:

VedaPulseVýsledky vidíte na kruhovém grafu. V prvním případě, klientka (82 let) se cítila slabě. V levém grafu je vidět, jak po hodinové harmonizaci psychiky klientce se zvýšila čtyřnásobně energie nervové soustavy (z 674 do 2555). Klientka odcházela s pocitem načerpané energie.

V druhém případě, klient (40 let) v pravém grafu, se též cítil slabě. Během půl hodiny jsme odstranili jeho stres a harmonizovali jeho psychiku. Uklidnila se jeho centrální nervová soustava a narostla mu energie sympatické a parasympatické nervové soustavy. Klient se následně cítil plný fyzické síly.

Přístroj VedaPulse je nezávislý na osobě terapeuta. Používám ho k tomu, abych měl srovnání k měření Salvií s programem EAM set a mohl tím objektivně vyhodnotit Váš zdravotní stav.

Podrobnosti o dalších etapách služby Biorezonance 3D: