• Frekvence lze aplikovat na akutní nebo časté nemoci u Vás, Vašich dětí nebo jiných rodinných příslušníků (včetně domácích mazlíčků).

  • Aplikace frekvencí zajistí bezbolestné, bezkontaktní, ale především účinné odstranění Vašich živých mikrobiálních zátěží a parazitů.

  • Někteří terapeuti po aplikaci frekvencí chybně vyhodnocují zjištěné zátěže a jsou přesvědčeni, že frekvenční terapie nefunguje.

  • Frekvencemi můžete odčervit i Vaše domácí mazlíčky – psa, kočku, králíčka, křečky nebo také i větší např. koně.

  • Frekvencemi můžete preventivně posílit Vaší imunitu.

Zprávy lékařů potvrzují výsledky ověřených frekvencí.

Od roku 2006 jsem začal ověřovat výsledky aplikace frekvencí na zdraví a vytvářet svou databázi ověřených frekvencí. Později jsem se dostal k frekvencím CAFLu a Dr. Huldy Clark, ale ani jedna z uvedených databází nepřinášela jednoznačné a opakovatelné výsledky. Proto pokračuji v ověřování a rozšiřování své databáze. Výsledky těchto frekvencí mám ověřeny klienty, kteří přinášejí laboratorní a lékařské zprávy.

Krátký přehled Vaší cesty ke zdraví:

Pokud chcete, aby aplikace frekvencí splnila očekávaný výsledek, je důležité dodržet následující postup. Nejprve je důležité projít Holistickou diagnostikou, kterou nabízím. Na jejím základě Vám sestavím program aplikace frekvencí, díky kterému nebudete tratit Váš čas a peníze zbytečným plazmováním. O Holistické diagnostice blíže na ► ZDE.

Frekvenční terapii lze provádět v pohodlí u Vás doma nebo u ověřených kolegů. Pokud preferujete domácí prostředí, můžete si zakoupit nebo zapůjčit přístroj RaMaLoop, ElZapp, Plazmaloop a FQ Qmtrin. O přístrojích podrobněji níže.

Po aplikaci frekvencí se živá zátěž umrtví. Dokud není detoxem z těla odstraněna umrtvená hmota, diagnostické přístroje ji stále zjistí jako zátěž. Pomocí preparátů rozlišuji, zda tato zátěž je živá nebo mrtvá. Vaše tělo se samovolně zbavuje toxinů, ale jde to pomalu a navíc má tělo tendenci mrtvou hmotu zapouzdřit. K urychlení očisty nabízím plán cílené detoxikace. Více o cílené detoxikaci ► ZDE.

Osvědčené přístroje k aplikaci frekvencí:

K odstranení živých zátěží nabízím osvědčené přístroje RaMaLoop, ElZapp, Plazmaloop a FQ Qmtrin. Přístroje pracují v nastavitelném rozsahu frekvencí od 0,000001 do 0,9 MHz. Frekvence lidského těla se pohybují od 1,52 do 9,46 MHz, a proto frekvence nejsou pro člověka škodlivé. Přesto osobně nedoporučuji frekvenční terapii pro těhotné maminky a děti do tří let. Členové domácnosti i domácí zvířata mají vysokou shodu ve svých zátěžích. Proto je vhodné, aby aplikaci frekvencí absolvovali všichni společně.

RaMaLoop je přístroj, který spojuje mobilitu s možností aplikovat terapii pro několik osob i domácí mazlíčky zároveň. Doba aplikování frekvencí u RaMaLoopu je 3 x delší než u RPZ 14. S výhodou lze používat v domácím prostředí i na cestách.

Plazmaloop a FQ Qmtrin jsou přístroje, které lze efektivně využít pro více osob i s domácími mazlíčky. Barva nebo intenzita světla přístroje není určující pro správnou funkci a účinnost.

ElZapp je mobilní přístroj, do kterého lze na SD kartu nahrát potřebné soubory s frekvencemi. Tento přístroj lze propojit jak s Plazmaloopem, tak i s RaMaLoopem. Tímto propojením se výrazně zjednoduší nastatování frekvencí na obou přístrojích.

Upozornění: Aplikace frekvencí přístroji není státem schválená léčebná metoda. Při pronájmu přístroje nebo při použití přístroje doma plně zodpovídáte za svůj zdravotní stav.

Samotné zapnutí frekvenčních přístrojů, byť s levnější sazbou, nepřináší klientům očekávaný výsledek. Klienti pak platí za hodiny zbytečného plazmování. Také noční mnohahodinové plazmování nepřináší jasný výsledek. Pokud se klient po dlouhodobém plazmování necítí unaven (vliv nově vyrobených toxinů), je předpoklad že se aplikace frekvencí minula účinkem.

Praktické rady při aplikaci frekvencí:

  • Nezakrývejte se během plazmování velkými elektronickými nebo kovovými předměty, které by bránily prostupnosti frekvencí. I brýle mohou změnit očekávaný výsledek.

  • Pro vyloučení toxinů z těla důležitý pitný režim.

  • Po plazmování je vhodný pohyb. Rozproudí se lymfa, která rychleji odplaví toxiny z těla.

  • Výsledky klientů po plazmování mám ověřeny lékařskými zprávami.

Frekvenční terapie je založená na objevu, že všechny mikroorganismy vysílají svoje specifické frekvence (každá molekula osciluje svojí vlastní elektromagnetickou frekvencí). Tento objev učinil mikrobiolog Dr. Raymond R. Rife ve 20. – 30. letech 20. století. Při správném nastavení frekvencí rozkmitáme strukturu virů, buněčné membrány bakterií, plísní a parazitů a tím je zahubíme.