• Od roku 2006 se zabývám holistickou diagnostikou a komplexně zjišťuji původce nemocí (patogeny).

  • Na základě praxe hledám příčinu problému a navrhnu jak se ho úspěšně zbavit.

  • Zabývám se akutními i chronickými zdravotními problémy.

  • Zjišťuji, zda jste zatíženi stresem, patogenními poli, toxiny nebo alergeny.

  • Ověřuji, nakolik Vám Vaše výživové nebo detoxikační doplňky skutečně pomáhají.

  • Mohu zjistit, zda Vám plazmování nebo jiné alternativní metody přinesly očekávaný výsledek.

  • Podle Vašeho požadavku postupuji buď od obecného k detailům, nebo se zaměřím na konkrétní problém ve Vašem těle.

Odstraněním stresu si zlepšíte zdraví

Stres oslabuje imunitu Vašeho těla a negativně ovlivňuje výsledky měření. Diagnostické přístroje obecně vyhodnocují za zátěže i vliv stresu. Frekvence stresu se shodují s frekvencemi virů, plísní aj. patogenů. Nabízím možnost vyzkoušet jednoduché relaxační cvičení k odstranění stresu, které trvá několik minut. Po relaxačním cvičení zůstávají jen reálné příčiny zátěží.

Měření zdravotních zátěží se Salvií a EAM setem

Měření Salvií je prováděno přes dlaně rukou. Tato metoda je vhodná pro dospělé i malé děti od 3 let. Salvie reaguje na změny v rovnováze vegetativního (autonomního) nervového systému. Tělo člověka podvědomě reaguje na informace (frekvence), které jsou nahrány do počítačového programu EAM set. Zjištěné změny mohou znamenat přítomnost mikrobiálních zátěží, toxinů v lidském organismu, úroveň stresu a zároveň nám může napomoci získat řadu dalších informací, jako např. kvalitu funkce jednotlivých orgánů.

Postup řešení problémů a kontrola

Na základě výsledků měření doporučuji aplikaci mých ověřených frekvencí a souběžně s tím užívat navržené detoxikační preparáty. Abychom zjistili, zda vybraný postup pomohl, je nezbytná kontrola. Kontrolu mohu provádět v průběhu doporučeného postupu, nebo maximálně po jednom měsíci od zahájení ozdravné procedury. Podle potřeby se určí další postup. Po dokončení ozdravného procesu doporučuji preventivní kontrolu po šesti až dvanácti měsících podle Vašeho uvážení.

Výsledky mám potvrzeny klienty, kteří ke mně přišli na kontrolu po třech až pěti letech. Z výsledků kontroly vyplynulo, zda absolvovali nebo neabsolvovali frekvenční terapii Biorezonance 3D a také zda dodrželi či nedodrželi detoxikaci. Pokud klient absolvoval a dodržel doporučený postup, zátěže zcela zmizely. Pokud absolvoval a nedodržel detoxikaci, pak byly zjištěny neživé zátěže. Pokud klient neabsolvoval kompletně frekvenční terapii, vynechané zátěže zůstaly živé.

Mohu Vám také zkontrolovat, zda plazmování u jiných terapeutů nebo jiné alternativní metody Vám přinesly očekávaný výsledek. Ke kontrole si též můžete přinést výživové, potravinové nebo detoxikační doplňky a ověřím, zda Vám skutečně pomáhají.

Salvia EAM set

Přednosti Salvie a EAM setu

Salvie a EAM set mi umožňuje, na rozdíl od jiných přístrojů, operativně vyhodnocovat u každé položky, zda se jedná o živou nebo neživou zátěž. V programu se nachází velké množství položek týkajících se lidského těla, informací o mikrobiálních zátěžích, parazitech, potravinách, alopatických či homeopatických preparátech aj.

Každá položka v programu EAM set je digitalizovanou nahrávku holografické fotografie. Mikrobiální položky v programu jsou pouze podobné s živým organizmem, ale ne totožné. Tedy počítač neobsahuje biologické vzorky, ale holografickou informací. Při měření pomocí přístrojů pracuji s fyzikálními pojmy. Znalosti o mikrobiologii mají při měření přístroji jen podpůrnou roli. V průběhu praxe jsem dospěl k závěru, že zjištěná zátěž není vždy informací o živé mikrobiologii. Mnozí terapeuti, kteří se upnuli k vyhodnocení položek jako biologických vzorků, chybně interpretují zjištěné zátěže.

Ze zkušeností a s pomocí preparátů dokážu správně vyhodnotit zjištěnou zátěž jako živou, neživou, případně z vnitrobuněčného prostoru. Frekvencemi lze zahubit jen živou zátěž. Doporučuji frekvence, které ověřuji od roku 2006.

Neživá zátěž ovlivňuje mezibuněčný a vnitrobuněčný prostor. Mezibuněčný prostor zatěžují alergeny a toxiny, na jejich odstranění doporučuji bylinné preparáty a tinktury. Vnitrobuněčný prostor je ovlivněn genotoxiny (vliv z očkování, patogenních polí i stresu), na jejich odstranění doporučuji informatika. Výsledky klientů mám potvrzeny jak laboratorně, tak i lékařskými přístroji.

Z hlediska celostního přístupu zkoumám také stav biochemie v těle. Z hlediska trávení sleduji úroveň enzymů nebo katalyzátorů, vstřebávání vitamínů, zátěž od kovů, stav pH nebo hormonální soustavu.