• Nabízím komplexní detoxikaci, která Vám celkově prospěje a nemá vedlejší účinky.

  • Detoxikaci nezaměřuji na potlačení symptomů, ale na odstranění škodlivin z těla.

  • Cílená detoxikace vychází z výsledků Vaší holistické diagnostiky a je vybrána tak, aby urychlila Váš ozdravný proces.

Bez cílené detoxikace nedoporučuji aplikaci frekvencí.

Při aplikaci frekvenční terapie dochází k zahubení mikrobiální zátěže a živé organizmy se mění na mrtvou zátěž (Alergeny nebo toxiny). Má se za to, že organizmus se alergenů zbavuje a vyloučí je z těla. Bohužel v mnohých případech organizmus nové alergeny jen zapouzdří na takových místech, odkud nebudou negativně ovlivňovat funkčnost důležitých orgánů v těle.

Toxiny nebo alergeny se nejdříve projeví v krvi. Čistá krev osmoticky absorbuje nečistoty z orgánů nebo vaziva a pomáhá toxiny z těla vyloučit. Po aplikaci frekvencí se vytvoří nové toxiny. Díky tomu můžete cítit únavu. Přitom se zatíží orgány, které vylučují nečistoty. Jde zejména o plíce, tlusté střevo nebo pokožku.

Toxiny a alergeny způsobují únavu.

Z praxe mám ověřeno, že na zahubení živých zátěží stačí aplikovat frekvence pouze jednou. Znám případy, kdy někdo bezhlavě a opakovaně aplikuje stejné frekvence. V tomto případě se hmota alergenů rozmělní a stanou se z nich genotoxiny, které se dostávají přes buněčnou membránu i do vnitrobuněčného prostoru.

Detoxikace mezibuněčného a vnitrobuněčného prostoru se liší. K vyčištění mezibuněčného prostoru se osvědčily bylinné preparáty, které jsou v souladu s ajurvédou. Na vnitrobuněčnou detoxikaci se osvědčily informační preparáty Joalis aj.

Doporučuji preparáty, které čistí celý organizmus.

Při výběru detoxikačních preparátů považuji za důležité rozlišit, zda doporučené preparáty tělo čistí, nebo jen potlačí symptomy.

Preparáty na potlačení symptomů nedoporučuji. Potlačit symptomy je vhodné při zánětu, ale problém je odložen na pozdější dobu. Preparáty Vám vyčistí krev a můžete se cítit lépe, ale zátěž je posunuta na jiná místa v těle. Například v tibetské medicíně začínají léčbu potlačením symptomů, ale po jednom, dvou týdnech doporučují preparáty, které organizmus čistí.

Preparátů na potlačení symptomů je na trhu mnoho. Na mnohé se pějí ódy, ale málokdy se zkoumá, jak preparáty ovlivňují tělo celkově. Je vhodné vždy srovnat jak preparát čistí krev a zda také čistí podkoží, alergeny nebo u žen Douglasův prostor (mezi pánevním dnem a dělohou).

Doporučuji preparáty, které komplexně čistí organizmus jak na vnitrobuněčné tak i vnitrobuněčné úrovni. Dbám na to, aby se vybrané preparáty vzájemně synergicky posilovaly.

Pokud přinesete své preparáty od jiných terapeutů, mohu vyhodnotit, zda Vám ještě pomáhají ke zdraví. Stává se, že jednotlivé preparáty jsou sice pro Vás příznivé, ale jejich kombinace Vám škodí.

Detoxikace

Cílený detox vyřeší Vaše zažívací problémy.

Ke správnému trávení je důležité, aby stav acidobazické rovnováhy (kyselost/zásaditost) byl nastaven na mírnou kyselost. Pohledem na jazyk lze vyhodnotit Vaše pH. Při holistické diagnostice můžeme prověřit, které potraviny Vám vyhovují a které ne.

Pokud není tělo zaneseno kovy, vitamíny a minerály se bez problémů vstřebávají. V opačném případě kovy zablokují enzymy a katalyzátory, které jsou nezbytné ke správnému vstřebávání potřebných živin. Přítomnost kovů v těle zhoršuje trávení syrové stravy a projeví se alergií na lepek a kasein (mléčnou bílkovinu).

Frekvencemi nelze kovy odstranit z těla. Jejich chemické vazby se po aplikaci frekvencí pouze rozvolní a diagnostický přístroj kovy nezjistí. Nezkušený terapeut pak prohlašuje, že se klient kovů zbavil. Po krátké době od aplikace frekvencí lze kovy měřením zjistit znova.

Na vyvedení kovů z těla mám osvědčený postup, kdy k preparátům na rozvolnění vazeb přidávám absorbent, který naváže volné kovy a vyvede je z organizmu. Po měsíci detoxikace je dosaženo výsledku a i po několika měsících tento stav trvá.

Patogenní pole negativně ovlivňují Váš organizmus.

Nový vědní obor epigenetika se zabývá otázkou, jak vnější vlivy působí na DNA. Geny v buňce jsou negativně ovlivněny stresem, přijímanou potravou a patogenními poli, které působí jako umělý stresor. Mezi patogenní pole řadíme: Rentgenové záření, Geopatogenní pole, frekvence mikrovlnek, mobilů a WiFi aj. Každý z výše popsaných vlivů oslabuje Vaši imunitu, do těla se nedostávají potřebné živiny a v těle se usazuje kasein i lepek. Nezkušení terapeuti tyto zátěže vyhodnocují jako viry, bakterie, plísně nebo prvoky.

Problémy spojené s patogenními poli řešíme informatiky.

Pokud se zaměříme na geosmog, příčinu zátěže můžete většinou nalézt v bytě. Geopatogenní zóna může probíhat přes postel a zatěžovat vaše tělo v noci. Problém lze vyřešit posunutím postele mimo zóny. Pokud to dispozičně nelze, doporučuji harmonizéry, které nepotřebují elektrické napájení. Zlepšíte si tím Váš spánek.