Fakta A Mýty O Použití Frekvencí:

Fakta a Mýty o aplikaci frekvencí

Mýtus 1: Přednastavené frekvence z CAFLu nebo Dr. H. Clark pomohou ve všech případech a kdykoliv. Ze zkušenosti víme, že první aplikace mohou přispět k úlevě. Nicméně se potvrzuje, že při opakování stejných frekvencí nebo náhodném výběru frekvencí z CAFLu nebo Dr. Clark se výsledky nedostavují. Díky tomu se poradci rozdělili na dvě skupiny –…

Aktualizace CAFLu

Aktualizace CAFLu

Text článku v CAFLu o frekvencích byl psán v roce 2009 a informace, tam jsou uvedeny, již ne zcela odpovídají nově nabytým zkušenostem. K opravě textu mne přivedla kritika článku od jiných poradců. A také fakt, že dostupné frekvence z CAFLu nebo jiných zdrojů negarantují jednoznačný výsledek.