Aktualizace CAFLu

Aktualizace CAFLu

Text článku v CAFLu o frekvencích byl psán v roce 2009 a informace, tam jsou uvedeny, již ne zcela odpovídají nově nabytým zkušenostem. K opravě textu mne přivedla kritika článku od jiných poradců. A také fakt, že dostupné frekvence z CAFLu nebo jiných zdrojů negarantují jednoznačný výsledek.