Evžen Paulíček

Evžen Paulíček

Fotografie Aury

U první návštěvy fotografie aury, je dobré vědět, že její interpretace je na základě informace týkající se tří základních poloh. Jakým způsobem má projevené čakry, jež ovlivňují žlázy z vnitřní sekrecí, které přes hormonální souvislosti ovlivňují zdravotní režim člověka. Dále lze spatřit vazby na jin a jang, tj. rovnováhu nebo nerovnováhu mužského a ženského aspektu. Posléze se ukazují také souvislosti v nadhlavníku, v astrální rovině, do které se prolínají i informace z duchovních sfér naznačující určité dispozice a jak s těmito dispozicemi již dotyčný umí vnitřně pracovat.

☏ +420 773 523 007 ✉ biorezonance3d@gmail.com 🏠 Studio Biorezonance 3D

Když klienti přicházejí na focení aury, obykle chtějí znát svůj zdravotní stav. Dle našeho názoru však zdravotní indispozice či dysfunkce jsou pouze důsledkovým aspektem a každý důsledek má svoji příčinou fázi. A pro nás je tato příčinná fáze mnohem důležitější, neboť poukazuje na souvislosti oné příčiny, kterou nazýváme nemocí. Neosvojujeme si právo, abychom radili, co by člověk měl nebo neměl dělat, od toho jsou lékaři nebo léčitelé. My můžeme pouze nastínit souvislosti, co se s tím může dělat. Velká většina klientů však přichází s tím, že chce vědět o souvislostech právě těchto duchovních významů.

Někteří se ptají, jak se dá posilovat aura. Ta nejlepší odpověď je, nechť si každý si zvolí to, co je mu bližší a sympatičtější. Život je barevný, neměli bychom nikdy věci zjednodušovat a říkat, co je nejvhodnější metodou k řešení toho či onoho problému. Neboť to, co je vhodné pro mě, ještě neznamená, že to musí být vhodné i pro druhé. Podle mého názoru je důležité to, aby se člověk v tom, co chce dělat i sám chtěl orientovat a pochopit onu širokospektrální barevnost možností i jejich působení.

Život je barevně různorodý, někdo víc inklinuje k léčitelství, například homeopatikům, tak si vybere cestu, které věří, a i efekt tohoto působení bude lepší, než kdyby jen slepě následoval rady, ale nebyl přesvědčený o tom, že mu to může pomoci. Například skeptik, který nevěří, zvolí si cestu řešení skrze doktora a chemická látka léku pro něj bude prospěšnější než homeopatikum, které je dle jeho názoru cestou šarlatánskou. Když si chci např. harmonizovat čakry, měl bych také tomu, co chci dělat, i náležitě rozumět, nejen poslouchat slepě rady léčitele. Je vhodné vzít si nějakou knihu, něco si o tom přečíst a dostat se více do obrazu. Pak se také zvýší i fundovanost v tom, co dělám, a důvěra ve výsledný efekt bude lepší i větší, čímž se zvýší předpoklad takovéhoto působení.

Častou otázkou bývá, co dělat, abychom byli více v harmonii a byli odolnější proti stresu. Já sám nemám právo radit. Já sám nevím. Každý potřebuje něco jiného. Když řeknete třeba ortodoxnímu katolíkovi o karmě, je to jako byste mu dával červený hadr před oči. Nikdy bychom se neměli dostávat do situace, že jak věci chápu já, je důležitější, než jak to chápou ostatní. Někdo potřebuje relaxaci na úrovni psychické, jiný na úrovni tělesné a přitom obé se navzájem podmiňuje či doplňuje. Takže pokud bych měl radit, jako že mi toto právo nepřísluší, ať si každý zvolí tu cestu, kterou cítí že mu pomůže, která se mu jeví jako sympatická či více potřebná. Aby uměl vycítit informaci, co mu zprostředkovává jeho duše, což je možná tou cestou, jak opět navázat kontakt sám se sebou a využít lépe možnosti skrze své schopnosti.

Někdy se setkávám s otázkou co je „Pravda“ nebo „správná cesta životem“.Neodpovím vlastním poznáním, ale myšlenkou lektora, když jsme absolvovali semináře o interpretaci aury, který to vystihl krásnými slovy: „Myslíme si, že to, co dnes chápeme a čemu rozumíme, je pravda, ale to je pouze náš vlastní vztah k tomu, co my za pravdu považujeme, neboť to pravdou není a pravdou ani být nikdy nemůže. Je to jen naše osobní zkušenost a schopnost, jak věcem umíme rozumět.“ Když časem přijde větší rozsah zkušeností a poznání a přehoupneme se např. za pět let nebo pět životů o trochu dále na naší životní pouti, tak se zasmějeme, jak jsem byli tehdy naivní, když jsem to předešlé vydávali za pravdu. Ale ani to nově získané není pravdou. Je to jenom určitá výseč životní zkušenosti vázaná na naše současné předpoklady. Neboť pravda je mnohem dále, než jsme my sami ji schopni kdykoli pochopit.

Co je to duchovno a co je to pravda je vždy závislé od zralosti dotyčného člověka. Možná bolest, která zabolí a která je nám lidsky nepříjemná, je tou cestou, která nám může pomoci pochopit, že nemůžeme změnit negaci ve vnějším světě, ale pouze náš vlastní vztah k této negaci – aby nás věci nebolely, nerozlaďovaly a nedostávaly do psychického napětí.

Fotografie Aury

Co Vám přinese fotografie aury?

Fotografie aury ukazuje úroveň Vašeho fyzického a duševního vývoje v barvách. V dlouhodobém horizontu Vás může inspirovat, jakým směrem se ubírat k sebezdokonalení.

Ukáže Vám jak se Váš životní styl projevuje přes vyjádření čaker a následně jak se to projeví na psychickém i fyzickém zdraví člověka. Taktéž se projeví nakolik je správné rozložení mužské a ženské energie ve Vašem těle (jin a jang). V astrální rovině se ukazují informace z duchovních sfér naznačující určité dispozice a jak s těmito dispozicemi dotyčný umí vnitřně pracovat.

Co je fotografování aury?

Fotografování aury je metoda, kterou vynalezl Nicola Tesla již roku 1894. Teslovy snímky byly realizovány černobíle. Teprve mnohem později ing. Coghan z USA dokázal svými pokusy, které vycházely z Teslova vynálezu, manifestovat ono neviditelné, které nazýváme pojmem aura. Tento stav je vázán na barevné zobrazení v rozhraní 390 – 790 nanometrů, tedy v barevném rozsahu od fialové po červenou. Můžeme říci, že aura je projevem koherentního záření, kdy fotony pracují v taktu jedné vlny a tento přístroj je schopen přenést tyto informace do našeho vlnového rozsahu, v již zmíněném spektrálním pásmu.

V USA se v současné době tento přístroj používá např. v psychoterapii či onkologii nebo v těch případech, kdy tento přístroj může detekovat disfunkce rozpoznatelné až na magnetické rezonanci.

Fotografie aury je navíc neovlivnitelná lidským faktorem při snímání. Když např. budu třeba já vnitřně rozladěný či jinak emočně naladěný, tak přístroj bude pracovat stále konstantně a mé osobní mentální či emoční programy ho nijak neovlivní. Během hodinové konzultace Vám bude pořízena fotografie vaší aury, kterou pan Paulíček s Vámi následně rozebere.

Má člověk po celý život tu samou barvu aury?

Barvy aury se mění v závislosti na tom, jak se mění člověk sám a v auře se tvoří v přímé vazbě na prožívání osobních zkušeností ve vztahu s okolím. Barvy, které zobrazují naše emoce či mentální programy, se mění relativně rychle oproti těm barvám, které zobrazují naši základní charakteristiku, stupeň dosažené zralosti, podvědomí či jiné informace, poukazující na charakter člověka, který se nemění z okamžiku na okamžik. Někdo může prožívat celý život v programu červená, oranžová, červená a stačí mu k naplnění životních potřeb trocha alkoholu a k uspokojení trocha lechtivé zábavy a trocha sexu.

Čím více se mu těchto věcí dostává, tím více se cítí naplněn, aniž by tušil, že život je i o něčem docela jiném. Stav proměn barev v auře také neznamená, že v barevné úrovni, kterou prožívám, setrvám navždy, neboť jakákoliv forma prožitku, kdy se projevím jako sobec, domýšlivý neurvalec či jako egoista, se v určité oblasti v auře ihned ukáže. Aura je stavem, jak umím věci duchovní, mentální a emoční prožívat a žít. Jsou tam tedy dva faktory: jeden momentální (krátkodobý) a jeden dlouhodobý, vyjadřující stupeň dosažené zralosti.

Jak často má smysl si auru fotit?

Určitá část klientely se po čase vrací pro nové zobrazení aury, ve kterých se ukazují souvislosti tendenčních změn v auře. Někomu stačí po půl roce a někomu po roce, jiný přichází i po několika letech aby viděl, jestli je nebo není progres. Otázkou je, co pod pojmem progres chápeme. Někdo to může chápat tak, že žije bezproblémově, jiný že se naopak dostává do programů bolestí a nepříjemností a umí je řešit, aniž by se dostal do emoční nevyváženosti. Záleží i na karmických a osobních dispozicích, jak je člověk schopen tyto souvislosti chápat a následně zpracovat. Mnoho klientů se opakovaným fotografováním chce i přesvědčit o tom, jak dalece se kryjí jejich vlastní představy o nastoupené cestě řešení, např. při harmonizování čaker či potvrzení si určitých pocitů, které si uvědomují, ale jimiž si nejsou zcela jisti.

Zachytí se i to co bylo v průběhu několikaleté prodlevy mezi dvěmi fotkami?

Mezistupně? Určitě ano. Jakýkoliv program v sobě nese určitá témata a to, jak je člověk zpracoval nebo nezpracoval, je onou příčinou, která vytváří důsledky. Když se budu například rozvádět a vinit svou ženu ze všeho možného, aniž bych připustil, že já jsem možná sám sobě tou největší chybou, tak mi unikne, že právě ona může být karmicky tím největším přínosem, skrze který mám možnost si něco douvědomit. Zase je to otázka zralosti ducha jak se rozhodnu. Nový snímek mimo jiné i vypovídá něco tom, jak dalece jsme pokročili oproti minulému stavu a jaké další souvislosti se opět aktivovaly jako nové příležitosti našeho prověřování, případně v jaké míře jsme se již zbavili určitých návyků či zlozvyků, které komplikovaly naši dosavadní duchovní cestu. A když tedy někdo přijde podruhé, tak spíše obě vyfocené aury porovnáváte nebo interpretujete jen tu novou?

Říkáme informace k té nové, ale dají se vidět vazby a analogie k auře předchozí, pokud si její foto klient s sebou přinese. Například v toku času mohou vyplavat na povrch ohniska duchovní toxicity a nyní jsou připravené k řešení. Můžeme vidět trend vývoje, nebo naopak trend sestupu.

Jsou v auře vidět i věci jako úspěch nebo finanční prosperita?

Otázka financí či jiná existenční jistota nebo nejistota je otázka vázaná na více faktorů – například z hlediska karmy ji můžeme chápat jako to, jak si umím vytvořit svůj vztah k hmotě, jak jsem na ní závislý nebo od ní již oproštěný. Je opravdu těžké určovat, co je optimální variací na úrovni duchovního významu. Neboť ztráta finanční jistoty může leckdy znamenat z hlediska karmy nástup nového akčního období a tedy i krok k další aktivitě a z toho i plynoucí následné prosperitě. Takže to, co se nám zpočátku může jevit jako negativní, z hlediska karmického významu může být naopak velmi pozitivní záležitostí.

Jak se do aury promítají naše vztahy?

Vztahové záležitosti se ukazují v několika rovinách. Za prvé se projevují na úrovni hmotné v projekci druhé čakry, která ve svém duchovním režimu manifestuje emoční záležitosti na úrovni nedořešení v citové oblasti a tento aspekt se vztahuje především k ledvinám, močovému měchýři, pohlavním a urologickým orgánům. Dále v jinové a jangové pozici, manifestující tímto předpoklady sjednocení mužského a ženského potenciálu. V auře se například odráží i naše vztahy k rodičům, k matce, která nás vychovávala, k otci, který nás peskoval, byl disharmonický nebo přespříliš tolerantní.

Může si partnerská dvojice vyfotit i svou společnou auru?

Až tak moc to nedoporučujeme. Měli jsme možnost fotografovat několik párů, kdy si třeba manžel sedl, vzal si manželku na klín a fotografovali se současně. Ukázalo se, že partner energeticky silnější ovlivňuje auru toho energeticky „slabšího“. Aury se prolínají a kvalita vitálně silnějšího partnera ovlivní aurické vyzáření toho „nižšího“, tudíž výsledná aura partnerů je posunutá směrem k auře toho dominantnějšího.

Dá se z aury udělat prognóza, jak se budou věci v budoucnu vyvíjet?

Já bych nechtěl být stavěn do role věštce, prognostika nebo dokonce vědoucího. Když klienta v životě něco bolí, zraňuje, má se rozvádět s partnerem nebo se neumí rozhodnout, tak to není o tom, abychom mu radili, jestli má udělat to či ono, ale spíš, aby si i uvědomil, že leckdy právě takto v životě nepříjemně nastavené souvislosti přichází jako karmické příležitosti k našemu prověření a následném rozhodnutí, čímž také i tímto presentujeme naši zralost ducha.

Co je fotografování aury?

Fotografování aury je metoda, kterou vynalezl Nicola Tesla již roku 1894. Teslovy snímky byly realizovány černobíle. Teprve mnohem později ing. Coghan z USA dokázal svými pokusy, které vycházely z Teslova vynálezu, manifestovat ono neviditelné, které nazýváme pojmem aura. Tento stav je vázán na barevné zobrazení v rozhraní 390 – 790 nanometrů, tedy v barevném rozsahu od fialové po červenou. Můžeme říci, že aura je projevem koherentního záření, kdy fotony pracují v taktu jedné vlny a tento přístroj je schopen přenést tyto informace do našeho vlnového rozsahu, v již zmíněném spektrálním pásmu.

V USA se v současné době tento přístroj používá např. v psychoterapii nebo v těch případech, kdy tento přístroj může detekovat disfunkce rozpoznatelné až na magnetické rezonanci.

Fotografie aury je navíc neovlivnitelná lidským faktorem při snímání. Když např. budu třeba já vnitřně rozladěný či jinak emočně naladěný, tak přístroj bude pracovat stále konstantně a mé osobní mentální či emoční programy ho nijak neovlivní. Po vyfocení aury budete mít hodinovou konzultaci, při které Vám bude fotografie vysvětlena.

Má člověk po celý život tu samou barvu aury?

Barvy aury se mění v závislosti na tom, jak se mění člověk sám a v auře se tvoří v přímé vazbě na prožívání osobních zkušeností ve vztahu s okolím. Barvy, které zobrazují naše emoce či mentální programy, se mění relativně rychle oproti těm barvám, které zobrazují naši základní charakteristiku, stupeň dosažené zralosti, podvědomí či jiné informace, poukazující na charakter člověka, který se nemění z okamžiku na okamžik. Někdo může prožívat celý život v programu červená, oranžová, červená a stačí mu k naplnění životních potřeb trocha alkoholu a k uspokojení trocha lechtivé zábavy a trocha sexu.

Čím více se mu těchto věcí dostává, tím více se cítí naplněn, aniž by tušil, že život je i o něčem docela jiném. Stav proměn barev v auře také neznamená, že v barevné úrovni, kterou prožívám, setrvám navždy, neboť jakákoliv forma prožitku, kdy se projevím jako sobec, domýšlivý neurvalec či jako egoista, se v určité oblasti v auře ihned ukáže. Aura je stavem, jak umím věci duchovní, mentální a emoční prožívat a žít. Jsou tam tedy dva faktory: jeden momentální (krátkodobý) a jeden dlouhodobý, vyjadřující stupeň dosažené zralosti.

Jak často má smysl si auru fotit?

Určitá část klientely se po čase vrací pro nové zobrazení aury, ve kterých se ukazují souvislosti tendenčních změn v auře. Někomu stačí po půl roce a někomu po roce, jiný přichází i po několika letech aby viděl, jestli je nebo není progres. Otázkou je, co pod pojmem progres chápeme. Někdo to může chápat tak, že žije bezproblémově, jiný že se naopak dostává do programů bolestí a nepříjemností a umí je řešit, aniž by se dostal do emoční nevyváženosti. Záleží i na karmických a osobních dispozicích, jak je člověk schopen tyto souvislosti chápat a následně zpracovat. Mnoho klientů se opakovaným fotografováním chce i přesvědčit o tom, jak dalece se kryjí jejich vlastní představy o nastoupené cestě řešení, např. při harmonizování čaker či potvrzení si určitých pocitů, které si uvědomují, ale jimiž si nejsou zcela jisti.

Zachytí se i to co bylo v průběhu několikaleté prodlevy mezi dvěmi fotkami?

Mezistupně? Určitě ano. Jakýkoliv program v sobě nese určitá témata a to, jak je člověk zpracoval nebo nezpracoval, je onou příčinou, která vytváří důsledky. Když se budu například rozvádět a vinit svou ženu ze všeho možného, aniž bych připustil, že já jsem možná sám sobě tou největší chybou, tak mi unikne, že právě ona může být karmicky tím největším přínosem, skrze který mám možnost si něco douvědomit. Zase je to otázka zralosti ducha jak se rozhodnu. Nový snímek mimo jiné i vypovídá něco tom, jak dalece jsme pokročili oproti minulému stavu a jaké další souvislosti se opět aktivovaly jako nové příležitosti našeho prověřování, případně v jaké míře jsme se již zbavili určitých návyků či zlozvyků, které komplikovaly naši dosavadní duchovní cestu. A když tedy někdo přijde podruhé, tak spíše obě vyfocené aury porovnáváte nebo interpretujete jen tu novou?

Říkáme informace k té nové, ale dají se vidět vazby a analogie k auře předchozí, pokud si její foto klient s sebou přinese. Například v toku času mohou vyplavat na povrch ohniska duchovní toxicity a nyní jsou připravené k řešení. Můžeme vidět trend vývoje, nebo naopak trend sestupu.

Jsou v auře vidět i věci jako úspěch nebo finanční prosperita?

Otázka financí či jiná existenční jistota nebo nejistota je otázka vázaná na více faktorů – například z hlediska karmy ji můžeme chápat jako to, jak si umím vytvořit svůj vztah k hmotě, jak jsem na ní závislý nebo od ní již oproštěný. Je opravdu těžké určovat, co je optimální variací na úrovni duchovního významu. Neboť ztráta finanční jistoty může leckdy znamenat z hlediska karmy nástup nového akčního období a tedy i krok k další aktivitě a z toho i plynoucí následné prosperitě. Takže to, co se nám zpočátku může jevit jako negativní, z hlediska karmického významu může být naopak velmi pozitivní záležitostí.

Jak se do aury promítají naše vztahy?

Vztahové záležitosti se ukazují v několika rovinách. Za prvé se projevují na úrovni hmotné v projekci druhé čakry, která ve svém duchovním režimu manifestuje emoční záležitosti na úrovni nedořešení v citové oblasti a tento aspekt se vztahuje především k ledvinám, močovému měchýři, pohlavním a urologickým orgánům. Dále v jinové a jangové pozici, manifestující tímto předpoklady sjednocení mužského a ženského potenciálu. V auře se například odráží i naše vztahy k rodičům, k matce, která nás vychovávala, k otci, který nás peskoval, byl disharmonický nebo přespříliš tolerantní.

Může si partnerská dvojice vyfotit i svou společnou auru?

Až tak moc to nedoporučujeme. Měli jsme možnost fotografovat několik párů, kdy si třeba manžel sedl, vzal si manželku na klín a fotografovali se současně. Ukázalo se, že partner energeticky silnější ovlivňuje auru toho energeticky „slabšího“. Aury se prolínají a kvalita vitálně silnějšího partnera ovlivní aurické vyzáření toho „nižšího“, tudíž výsledná aura partnerů je posunutá směrem k auře toho dominantnějšího.

Dá se z aury udělat prognóza, jak se budou věci v budoucnu vyvíjet?

Já bych nechtěl být stavěn do role věštce, prognostika nebo dokonce vědoucího. Když klienta v životě něco bolí, zraňuje, má se rozvádět s partnerem nebo se neumí rozhodnout, tak to není o tom, abychom mu radili, jestli má udělat to či ono, ale spíš, aby si i uvědomil, že leckdy právě takto v životě nepříjemně nastavené souvislosti přichází jako karmické příležitosti k našemu prověření a následném rozhodnutí, čímž také i tímto presentujeme naši zralost ducha.

Fotografie Vaší aury – poznejte sami sebe v barvách

Fotografie Aury

990,- KčAnalytický výklad fotky provádí specialista Evžen Paulíček